Chổi tiếp điện cầu trục

Chổi tiếp điện cầu trục có cấu tạo dạng than mòn qua thời gian sử dụng. Chổi tiếp điện cầu trục có tại Công ty Tuấn Đạt nhiều loại và qui cách.

...