Palang cầu trục

Palang cầu trục mới được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung QUốc. Palang cầu trục cũ là của Nhật đã qua sử dụng tại nước nhật.

...