Ray C cầu trục

Ray C cầu trục dùng để dẫn điện tới lui cho cầu trục hoạt động. Nên ray C cầu trục còn được nhiều người gọi là ray C dẫn điện cầu trục.

...